وقتی عربها گوه زیادی می خورند!

جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی

نقشه قدیم ایران , استانمان را پس می گیریم!

امارات مال ایران هست

/ 1 نظر / 39 بازدید
سعید

واقعا در مورد کل پست های وبت با uموافقم هرچی ایرانی میکشن 1-امریکا 2-عربا [پلک]