جنده خونه ای بنام دبی!

به ویدوهای زیر نگاه کنید با دبی بیشتر اشنا شوید ببینید که چطور دخترهایی برای کار رفته بودند دبی مجبورشون کردند به خودفروشی دخترانی که گول خورده اند ببینید که چطور پلیس های دبی هم در این کار شریک هستند!!!

بقیه اش:

http://www.youtube.com/watch?v=tLv84Sob-2c

http://www.youtube.com/watch?v=Xo61G4hfTPk

http://www.youtube.com/watch?v=jYAwWiZyOJs

http://www.youtube.com/watch?v=d5fvRs-bWDU

http://www.youtube.com/watch?v=WcBc0vaiTDw

http://www.youtube.com/watch?v=lH1aSc06rUg

/ 1 نظر / 73 بازدید
امین

دوست گرامی شما یک ملی گرای ایرانی هستید خوشحالم که هنوز هم وطنانی مثل شما رو دارم البته لحن بیان شما یه کم نژادپرستانه بود