خاطره یک خانواده از سفر به مصر!

یک جای فقر شدید داره آفتاب شدید مقدار کمی جای دیدنی
شهر کثیف کلان مال نبوده تازه بحشون توهین هم شده! چه جوری؟

یک مصری عوضی به خودش اجازه می ده که پدر خانواده بگه زن تو
با پنج تا شتر عوض می کنی؟!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید